Privacyverklaring

Signature Opleidingen

 

Deze website is eigendom van:

Signature Psychotherapie | Hypnotherapie | Coaching
Signature PHC staat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80909825.

De bescherming van je persoonsgegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons verstrekt. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op deze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer je ons via deze website of rechtstreeks een e-mail stuurt, dan weten wij:

  • je naam of de naam die je in je e-mailprogramma hebt ingevoerd
  • je e-mailadres

Wanneer je ons via het contactformulier op deze website een bericht stuurt, dan weten wij:

  • je naam of de naam die je zelf hebt ingevoerd
  • je e-mailadres
  • je IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om je bericht te kunnen beantwoorden.

Je gegevens worden naar ons verzonden via een versleutelde verbinding. Ze worden ook opgeslagen in de database van de website. Deze is met diverse beveiligingssoftware uitgerust om de inhoud ervan te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Mocht er desondanks toch een data-lek ontstaan, dan melden wij deze direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Trackers
Deze website maakt géén gebruik van cookies, Google Analytics of andere software waarmee we je kunnen volgen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt. Als je ons belt of een e-mail stuurt en vervolgens besluit geen training meer te volgen, dan worden je gegevens zo snel mogelijk uit ons e-mailprogramma verwijderd. Wanneer wij wel tot een overeenkomst komen, zijn wij wettelijk verplicht om de facturen daarvan te bewaren. Deze worden in onze administratie opgenomen. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat deze facturen 7 jaar moeten worden bewaard. Daarna zullen deze alsnog binnen 6 maanden worden vernietigd.

Wil je je toestemming inzien of intrekken?
Je kunt ons te allen tijde vragen om aan jou te overleggen welke persoonsgegevens we van je hebben opgeslagen. Ook kun je deze gegevens op elk gewenst moment aanpassen of je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur ons hiervoor een verzoek per e-mail op info@signaturephc.com. Wij zullen dan binnen 4 weken op je verzoek reageren.

Beveiliging
Het berichtenverkeer tussen je pc, smartphone of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Je ziet dit aan het groene slotje en de aanduiding https// voor de URL. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website – en zo tot persoonsgegevens – tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een data-lek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwijzingen naar andere websites
Wanneer wij op deze website verwijzen naar een externe website, dan verlaat je onze website en kan het zijn dat je op een website terechtkomt waar cookies of trackers zijn geplaatst die persoonsgegevens opslaan, zoals je IP-adres. Wij hebben hier geen inzage in en kunnen dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verzameling van persoonsgegevens door deze externe websites.

Zodra het privacy beleid wijzigt, vind je deze wijzigingen op deze pagina terug. Wij stellen je daar niet actief van op de hoogte.

 

Signature Opleidingen
Koninginnegracht 28
2514AB Den Haag
06-21977413
Info@signaturephc.com